Speciální AVFX Výrobník Ohně, Co2, mlhy a konfety firemní večírek

Special FX na svatby

Speciální FX na svatbu.Výrobník OHNĚ mlhy Co2

Svatby

Více
Special FX na párty

Speciální FX na firemní večírek. Výrobník OHNĚ mlhy Co2

Party

Více
Special FX na večírek

Konfety Speciální FX na firemní večírek. Výrobník OHNĚ mlhy Co2

Firemní večírek

Více

Použitím tohoto webu znamená, že souhlasíte s podmínkami společnosti AVFX

Jak jsou LED svítidla konstruována? LED je zkratka převzata z anglického Light Emitting Diode. LED je polovodičová součástka, která se donedávna používala v běžné elektronice, různé indikační prvky nebo podsvětlení displejů. Žárovka: měrný světelný výkon 13,4 lm/W 100 W žárovka tedy bere 100 W a dává 1340 lm. Naproti tomu 20W LED svítidlo bere jen 20 W a dává více – 1400 lm.

Co je to Laser? (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – zesilování světla stimulovanou emisí záření) je zdroj vysoce koherentního elektromagnetického záření nejčastěji ve viditelné, ultrafialové nebo infračervené oblasti spektra, který vzniká díky stimulované emisi záření aktivních částic (atomů, molekul, iontů, elektronů) buzených vnějším zdrojem energie. Tato energie může být soustředěná ve velice krátkém čase. Vyzařované světlo je monochromatické.

CO2-Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. V pevném skupenství je znám pod názvem suchý led.

Isopropylalkohol (systematický název propan-2-ol; 2-propanol, isopropanol (tento název je sporný, protože neexistuje isopropan), izopropylalkohol, izopropanol, iso, isopro, IPA) je organická sloučenina se sumárním vzorcem C3H8O. Je to nejjednodušší příklad sekundárního alkoholu, kde je alkoholový uhlík vázán se dvěma dalšími uhlíky. Společně s 1-propanolem je izomerem propanolu. Jedná se o bezbarvou, hořlavou, silně páchnoucí kapalinu.

Novinka - simulátor ohňostroje

Malé rozměry, vhodné na svatby

Výrobník který není pyrotechnika
Více...

LPG (z angličtiny Liquified Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení ,směs topného plynu, propan-butan. Používá se na palivo, vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako palivo ,zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek.

Ukázat vše